РАБОТНО ВРЕМЕ: вторник – неделя 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 ч. Почивен ден: понеделник

Иван Д. Иванов – Йоаний. „Scottish Rite Kabbalah Tarot“

На 23 юни, от 18:00 ч. в Русенската галерия ще бъде открита изложбата „Scottish Rite Kabbalah Tarot“ на Иван Д. Иванов – Йоаний. Ще могат да бъдат видени 52 живописни платна и множество репродукции.

На откриването ще присъства проф. Виолета Русева, която ще представи автора, както и книгите Magnum Оpus на Албърт Пайк и Ex Ars Regius Ich Virtus Taro.

Magnum Оpus съдържа съставените от Албърт Пайк ритуали за Древния и приет Шотландски обред на Свободното зидарство, чиято цел е да съгради империя на разум и мъдра философия. За първи път е отпечатана в Ню Орлиънс, Луизиана през 1857 г.  В изданието от 2019 г. е включена рисунката на Иван Д. Иванов – Портрет на Артуро де Ойос, Магьосника.

Втората книга Ex Ars Regius Ich Virtus Taro е отпечатана през 2018 г. и съдържа картини на художника, показани в изложба през същата година в Русе.

Проф. Виолета Русева пише:

“Художникът Йоаний знае как да рисува видимото като релеф на неизобразимото. Създава интегративен образ, в който динамичната форма на мисълта, мигновено минаваща през историческата синкреза на културния опит, е изведена до многосъставен и свръхобобщен знак. Различни културни, символни, знакови системи вплитат сложността си в нова емблематика.“ (Виолета Русева. Визуални графеми на магически светове. https://liternet.bg/publish2/vruseva/joanij.htm)