РАБОТНО ВРЕМЕ: вторник – неделя 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 ч. Почивен ден: понеделник

Изкуството да бъдеш галерист

В началото на месец февруари стартира образователна програма „Изкуството да бъдеш галерист“ в рамките на проекта „В очакване на 90-те“ на Художествена галерия – Русе.

С възпитаниците на АГ „Гео Милев“ – Русе  и със съдействието на техния преподавател по рисуване г-жа  Анета Манева, всяка седмица се провеждат занятия, чиято крайна цел е  изложба, включена в програмата за отбелязване на 90 годишния юбилей на галерията.

След запознаване с творбите от фонда на галерията, участниците избраха темата за бъдещата изложба – „Красотата на родното“. Следващият етап в работния процес беше подбора на конкретни произведения. Селекцията включи работи от периода 30-80-те години на 20 в. Сред подбраните автори са  Дария Василянска, Иван Гецов, Димитър Гюдженов, Златю Бояджиев, Борис Денев, Симеон Глогинков, Стоян Венев, Ради Неделчев, Борис Василев и др. Предварителното аранжиране на творбите в пространството на галерията беше направено на онлайн платформа за виртуални изложби. Стартира и сайта на изложбата.

Към настоящият момент финално се работи в няколко посоки – подготовка на присъщите за една изложба текстове – концепция, рекламни и информационни материали и създаването на сувенири към нея.

За екипа на Художествена галерия – Русе изпълнението на тази образователна програма е едно приятно предизвикателство. Работата с учениците от АГ „Гео Милев“ е взаимно обогатяване. В хода на съвместната ни дейност, те изненадват с нестандартни решения, интелигентни преценки и отстояване на собствените си мнения. За реализацията на настоящия проект, важна роля има и г-жа Анета Манева. С опита си на преподавател, тя  знае как да вдъхновява учениците си и да стимулира самоинициативата им.

Изложбата „Красотата на родното“ ще бъде открита на 5 май, в деня на официалното честване на юбилея на Художествена галерия -Русе.

Проектът „В очакване на 90-те“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата, спечелен на конкурсна сесия по тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии.