РАБОТНО ВРЕМЕ: вторник – неделя 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 ч. Почивен ден: понеделник

Срещу течението

За поредна година Превантивно информационния център /ПИЦ/ към Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе ще отбележи 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Екипът на ПИЦ – Русе организира редица събития – провеждане на спортни и творчески дейности за деца и младежи, като целта е да се популяризира осъществяването на превантивни дейности за употребата на психоактивни вещества чрез насърчаване за изграждане на здравословни навици и оползотворяване на свободното време с креативни дейности и спорт.

От 15.00 ч. изявите ще продължат в Художествената галерия. Там деца и младежи ще творят заедно в този ден под наслов „Срещу течението“. Художниците от галерията ще запознаят участниците доброволци, ученици от АГ „Гео Милев“ и СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“, със стила в изкуството „Land art” – буквално преведено „земно изкуство“ чрез изготвена специално за повода презентация. С помощта на естествени материали от природата, участниците ще създадат своя креативен проект – „река“ от преобразените с четки и бои материали, с което ще покажат на обществеността позицията на младите хора „срещу наркотиците – срещу течението“. Участниците в изявата ще получат награди.

По време на събитията в ОУ „Отец Паисий“ и Художествената галерия ще се включат и деца и младежи настанени в „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“.
Ръководството на Общинския съвет по наркотични вещества, екипът на ПИЦ – Русе, както и неговите доброволци, изразяват надежда, че масовостта на кампанията и информираността на широката общественост за злоупотребата с психоактивни вещества, са сигурна стъпка към успешното справяне с проблемите.