РАБОТНО ВРЕМЕ: вторник – неделя 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 ч. Почивен ден: понеделник

Оборудване на хранилище и реставрация на творби в ХГ – Русе

Художествена галерия – Русе завърши проект „Оборудване на хранилище и реставрация на творби от фонда на Художествена галерия – Русе”, финансиран от Министерството на културата по тема „Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“.

Чрез този проект се създадоха по-добри условия за съхранение на творбите, възстановени са произведения от фонда. Творбите на автори като Петър Дочев, Иван Христов, Никола Николов, Марко Монев, Иван Попов, Димитър Хинков, Йордан Кацамунски, Атанас Яранов, Иван Табаков и др., са реставрирани и рамкирани и предстои да бъдат включвани в предстоящите изложби на галерията. Реставрацията беше извършена от Татяна Трифонова – член на Асоциация на реставраторите в България.

Закупени са уреди за контрол на условията в хранилищата, както и материали, необходими за опазването на творбите.