РАБОТНО ВРЕМЕ: вторник – неделя 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 ч. Почивен ден: понеделник

Image Alt

История на галерията

1933
1933
Началото

СЪЗДАВАНЕ

На 30.04.1933 г. кмета на гр. Русе инженер Юрдан Павлов подписва акт за учередяване на постоянна галерия – Художествен музей в гр. Русе. В акта пише: „Днес, 30.04.1933 г., след закриването на изложбата на художниците – русенци: Александър Лазаров, Атанас Михов, Владо Владимиров, Георги Каракашев, Димитър Диолев, Карл Матей, Кирил Станчев, Любен Гайдаров, Никола Костов, Руси Ганчев, Тодор Янков, която се състоя от 16.04. до 30.04. т.г. в Русенското столарско училище, следствие инициатива на председателя на Дома на изкуствата и печата Стефан Узунов – държавен адвокат, съветниците и членовете при същия дом: Бижо Бижев – директор на столарското училище, Георги Каракашев – художник, Димитър Брашкованов, Стефан Тютев, Божан Витанов, Мария и Владо Владимирови, Величко Цонев – адвокат, Георги Теодосиев – държавен адвокат, Димитър Диолев, Александър Лазаров, Димитър Радойков – художници, Стефан Калчев – инициатива за учредяване на една постоянна галерия – Художествен музей в гр. Русе, ние, Кметът на град Русе инженер Юрдан Павлов и председателят на Българското училищно настоятелство – Пенчо Попов, заедно с посочените инициатори, след като се събраха подарени от художници и граждани картини и скулптури, по списък приложен към този акт, учредихме постоянна галерия – художествен музей в град Русе”.
1946
1946
Промени в устава на галерията

Народна художествена галерия в град Русе

През 1946 г. се променя уставът на галерията и се учредява Народна художествена галерия в град Русе, в която „ще се съхраняват творби на художници и скулптори с висока художествена стойност и национални и битови достойнства”. Фондът е сформиран от произведения на русенски художници и дарения от граждани. След това се попълва с нови, подарени от Министерството на народната просвета, Камарата на народната култура и Градския народен съвет. Първоначално галерията се помещава в Дома на изкуствата и печата, няколко години по-късно се премества в залите на Русенската библиотека, след което в Доходното здание, днес Драматичен театър „Сава Огнянов”.
1979
1979
Преместване

Нов дом

През 1979 г. е преместена в специално построена сграда на ул. «Борисова» № 39.
Днес Художествена галерия - Русе притежава колекции с 3040 творби. Те представят развитието на българското изкуство от края на 19 в. до днес, както и творби на чуждестранни художници от Франция, Германия, Италия, Русия, Унгария, Сърбия, Турция, Латвия и др. Галерията разполага с 2 800 кв. м. изложбена площ (партер и сутерен), разпределена в обособени пространства, позволяващи поддържането на постоянни експозиции, както и организиране на около 30 временни изложби годишно. Представят се индивидуални, колективни и общи изложби на български и чуждестранни художници.
Елена Карамихайлова, Васил Бараков, Васил Стефанов - Чилито, Кирил Цонев, Владимир Димитров - Майстора, Марио Жеков
Постоянни изложби

Основатели

Основа на колекцията са творбите от провелата се през 1933 г. изложба на художниците - русенци: Александър Лазаров, Атанас Михов, Владо Владимиров, Георги Каракашев, Димитър Диолев, Карл Матей, Кирил Станчев, Любен Гайдаров, Никола Костов, Руси Ганчев, Тодор Янков.