РАБОТНО ВРЕМЕ: вторник – неделя 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 ч. Почивен ден: понеделник

Image Alt

Скулптура

Колекция Скулптура на Русенска художествена галерия обхваща 189 творби, създадени в периода от 30-те години на ХХ в. до наши дни, като най-добре са представени 80-те и 90-те години. Това дава възможност да бъдат проследени промените в художествените възгледи в българската скулптура. Първите скулптури във фонда на галерията постъпват през 1946 г., откупени със средства на Градски Народен Съвет – проф. Иван Лазаров, Васил Радославов. През 50 – 60– те години се провежда държавна политика чрез целенасочени откупки, като се създават специални органи и комисии – Държавна покупателна комисия, комисия по изкуство и култура към ГНС и МПК. Скулптурите постъпват предимно от провеждащите се ОХИ, от частни лица и наследници. Новата естетика задължава авторите да изобразяват определени персонажи и герои – революционери, партизани, герои на труда. От този период са скулптурите на Джока Радивоевич, Иван Фунев, Марко Марков, Благой Илиев, Георги Радулов, Никола Терзиев и др.

Никола Терзиев – Желязото, „Глава на К.“

През 70-те години се наблюдава обогатяване на тематиката, пробив в композиционното и пластично изграждане на скулптурите. Наред с образите на В. И. Ленин и Г. Димитров, се появяват камерни портрети на хора от различни социални групи, като предвестници на следващия етап в развитието на скулптурата. През 80-90 – те години жанровите форми се разнообразяват, някои от авторите се отдръпват от чистата фигуративност, разчитайки на деформацията за отключване на асоциативно – емоционалното възприятие. Това са творбите на Галин Малакчиев, Альоша Кафеджийски, Вежди Рашидов, Филип Папазов, Зиятин Нуриев и др.

Скулптурите на русенски автори могат да обособят отделен дял в колекцията на галерията. Те постъпват чрез реализирани ОМИ, общи изложби на русенски художници – Никола Терзиев – Желязото, Георги Радулов, Владимир Христов, Мая Кубратова, Делян Хубанов, Зюхтю Калит.

Галин Малакчиев, „Жерави“

Жанрово сбирката оформят скулптурният портрет, фигура и композиция, малка пластика, изпълнени във всички основни материали – бронз, камък, дърво, теракота, шамот, стъкло, като най–многобройна е скулптурата от бронз. Монументалните композиции са малко, повечето от тях са изпълнени в гипс като макет за последващо разполагане в градска среда (Иван Фунев в съавторство с Марко Марко, Валентин Старчев). Идейния замисъл на повечето творби е основан върху изобразяването на човека и неговите преживявания. Портретирани са музиканти, художници, общественици, близки на скулпторите, има и един автопортрет. В тях творците улавят душевното състояние, разкриват част от характера на своя персонаж. Принос за развитие на този жанр в скулптурата откриваме при Александър Апостолов, Никола Богданов, Кирил Мескин, Величко Минеков, Никола Терзиев – Желязото.

В последните 10 години колекцията се попълва предимно от дарения на самите скулптори – Нина Иванова, Марияна Кушева, Делян Хубанов, Даниел Кънчев, Георги Пасев; от провелите се три издания на международното биенале „Изкуство на миниатюрата”, чиито наградени творби остават във фонда на галерията – Мая Кубратова, Георги Радулов, Деян Никифоров; от откупки – Емил Попов, Никола Владов – Шмиргела.

Николa Терзиев – Желязото

Глава на К.

Никола Владов – Шмиргела

Фигура

Никола Терзиев – Желязото

В очакване

Величко Минеков

Глава на момиче

Борис Гондов

Девойка

Георги Радулов

Лято

Георги Чапкънов

Вятър

Галин Малакчиев

Жерави