РАБОТНО ВРЕМЕ: вторник – неделя 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 ч. Почивен ден: понеделник

Image Alt

Художествена галерия Русе

Изложба-конкурс за съвременни визуални изкуства

 

Община Русе, Съюзът на българските художници – София и Художествена галерия – Русе организират ежегодната изложба-конкурс за съвременни визуални изкуства в рамките на МФ „Мартенски музикални дни” на тема InTempo.

В изложбата могат да вземат участие художници, навършили пълнолетие, родени и/или живеещи в град Русе.

Срокът за получаване на творбите е 14.03.2024 г. в Художествена галерия – Русе.

Жури ще присъди награди на Община Русе, МФ „Мартенски музикални дни”, на Съюза на българските художници и на Художествена галерия – Русе. Наградените автори получават почетен диплом, а отличените творби остават във фонда на Художествена галерия – Русе.

Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 19.03.2024 г., 18:00 ч.

 

За контакти:
Художествена галерия – Русе, ул. „Борисова” 39
тел. 082 / 82 17 35, e-mail: ruseartgallery@abv.bg

С целият регламент може да се запознаете по-долу:

ТЕМА’2024: InTempo
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата изложба-конкурс за съвременни визуални изкуства се организира ежегодно, в рамките на МФ „Мартенски музикални дни” по тема, предложена от организаторите.
За 2024 темата е: InTempo
В изложбата могат да вземат участие художници, родени и/ или живеещи в град Русе, навършили пълнолетие.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Организатори на изложбата – конкурс са: Община Русе, Съюзът на българските художници – София, Художествена галерия – Русе.
2. Изложбата се провежда под патронажа на Кмета на Община Русе.
3. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира със съдействието на Община Русе, Съюза на българските художници – София и Художествена галерия – Русе.
4. Наградите се определят от специално назначено за целта жури, съставено от представители на Община Русе, Сдружение „Съюз на българските художници“ – София и Художествена галерия – Русе.
5. Експозицията се подрежда в залите на Художествена галерия – Русе.
III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат художници от Русе.
2. За участие в конкурса се допускат само новосъздадени творби, съобразени с обявената от организаторите тема на конкурса.
3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до ХГ – Русе и обратно.
4. Техниката и материалът на произведенията са свободни.
5. Творбите следва да са в подходящ вид за експониране.
6. Представените творби да са авторски и собственост на художника.
7. Всеки автор посочва продажна цена на своето произведение.
8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие.
9. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не носят отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.
10. Участниците се задължават да вземат творбите си от ХГ – Русе в срок до 1 месец след закриване на изложбата.
11. Ако авторът желае, може да направи дарение на Художествена галерия – Русе, като получава сертификат за това.
12. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за популяризирането на изложбата.
IV. НАГРАДИ
1.Журито присъжда следните награди:
1.1.Награда на Община Русе, МФ „Мартенски музикални дни” – 600 лв.
1.2.Награда на Художествена галерия – Русе – 600 лв.
1.3. Награда на Съюза на българските художници – 600 лв.
1.4. Награда за млад автор – художествено произведения от фонда за съвременно изкуство на СБХ
2.Наградените автори получават почетен диплом.
3.Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия – Русе.
V. СРОКОВЕ
1. Получаване на творбите – 14.03.2024 год.;
2. Журиране – 15.03.2024 год.;
3. Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 19.03.2024 год.;
4. Закриване на изложбата – 02.04.2024 год.