РАБОТНО ВРЕМЕ: вторник – неделя 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 ч. Почивен ден: понеделник

Image Alt

Русенска живописна школа

Понятието „Русенска живописна школа“ възниква през 70-те години на 20 век, когато русенската група на художниците започва осезателно да присъства в общата картина  на българската живопис. Колеги и критика все по-устойчиво обръщат внимание на изявите на авторите от крайдунавския град и активното им участие в общи и национални художествени изложби.

Въпреки ярката индивидуалност на творците Петър Попов, Стефан Кацаров, Ради Неделчев, Цвятко Цветков, Никифор Цонев,  Марко и Василка Моневи, общо е пристрастието към камерните жанрове и най-вече към пейзажа. Работите се характеризират с интимност, съзерцателни състояния и приглушени гами.
В платната им присъстват изображения на водата –  река Дунав и морето, градът Русе със своята архитектура, различни кътчета от България и чужбина. Мнозина от тях, под влиянието  на европейския модернизъм, рисуват ателиета, прозорци, натюрморти.

Една от посоките при формиране на цялата сбирка на галерията е създаването на колекция с творби на русенски художници, системно попълвана от директори и уредници през годините. Днес тя заема значителна част от фонда, всеки автор от школата е представен с 30 до 50 платна. Картините са свидетелство за творческия принос и мястото на групата в общата панорама на българското изкуство през 70 – 80-те години на 20 век.

Володя Кенарев

Антракт, 1983

Виолета Радкова

Двоен портрет

Николай Русчуклиев

Автопортрет

Василка Монева

Интериор, 1986

Велимир Петров

Зимен натюрморт,1977

Веселин Парушев

Пейзаж от Русе, 1960

Димитър Стефанов

Далекопровод

Димитър Хинков

Дунавски пейзаж

Йордан Парашкевов

Созопол

Марко Монев

Монмартър

Никифор Цонев

Пейзаж

Николай Караджов

Светла

Петър Попов – Попето

Композиция 4

Ради Неделчев

Зимна вечер

Роксандра Костова

Прозорец

Стефан Кацаров

Мелник

Тодор Филипов

Тишина

Фикрет Ислям

Цветя 3

Цветко Цветков

Мелекбер